Bình Chánh New Center

Khu Dân Cư Bình Chánh New Center có Quy mô 2ha tọa lạc tại mặt tiền đường HOÀNG PHAN THÁI xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh, Tp.HCM với tổng thể gồm hơn 150 nền đất có diện tích từ 80m2 - 140m2.

  • 2901 Marmora Road, Glassgow, Seattle, WA 98122-1090
  • 1 -234 -456 -7890
  • 1 -234 -456 -7890
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Recent Works

Send Us A Message

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top